დაწერილია 07.04.2020 ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ვიმყოფებით ომის მდგომარეობაში. მაგრამ, ვმოქმდებთ კი ისე როგორც ეს