დაწერის თარიღი : 05.04.2020 სასიცოცხლოდ აუცილებელი რესურსებით მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის უზრუნველყოფა სახელმწიფოს მოვალეობაა. ჩვენ